Колегата на работа фати „пеперутка“ во чашата

Откако тој се увери дека е внатре, го викна и колегата да му покаже каков успех постигнал во животот.