Колешката со модрото око (виц)

Колешката доаѓа на работа со помодрено око. Колегата забележува и ја прашува:
– Кој те среди така?
– Мажот ми.
– Мажот ти?! Па јас мислев дека е на службено патување.
– Ха, тој мислел. Јас бев сигурна!