Колкав будала треба да бидеш за да се пуштиш со велосипедот по оваа патека?

Ај што се пуштил по патеката, па уште и се качува по оградата!