Колку е 80-24+6=?

Навидум проста математичка задача, но ќе ве замисли и збуни? Кој од двата понудени одговори е точниот?