Колку и да мразиш современа уметност, не можеш да останеш рамнодушен на вакво уметничко дело

На почеток личеше како уметникот да плеска бои на платното како што ќе му текне, но гледајте до крај!