Колку јако билдериште треба да бидеш, за вака да скришиш живо јајце?

Кој пробал, знае!