Колку „лесно и просто“ се менува рокот на траење на лимените конзерви?

Ако не се продадат во максималниот законски рок, произведувачот им дава уште една шанса. Ова е еден од најгорчливите проблеми на земјите како нашата, немањето контрола на квалитет, затоа што корумпираните инспекции не си ја вршат работата.