Колку опасно изгледа и колку брзо се шири пожарот дома?!

Ова е само демонстрација на вежба изведена од пожарникари.