Колку симнувањето по скалите е побрзо, толку е поболно

Домаќинот само сакаше да ѝ помогне на домаќинката со алиштата…