Колку траат работите? (виц)

– Век – 100 години.
– Декада – 10 години.
– Вечна љубов – 3 месеци.
– Повеќе нема да пијам – 2 дена.