Колумбиецот со мотор сакаше да ѝ го украде телефонот на бабата, НО…

Крадецот одбрал погрешна баба!