Колумбиската шлеп служба е најбрза на светот

Камионот им се расипал, па се снашле како најбрзо и најевтино да го пренесат.