Комшиите си направиле специјален систем за дружба по КОВИД стандарди

Со еден потег оградата им се трансформира во маса на која што седат на 2 метри растојание и летната шема 2020 може да започне.