Конечно го донесе и последното парче на терасата

Изгледа дека му се отвори нова работа.