Конечно некој да измисли и нешто корисно за пијаниците

На некој кој е „редовен“ во алкохолот направата живот ќе му вреди.