Конечно се најде јунак да се качи на покривот за да ја земе топката, а таму… изненадување!

Зградата си рамен покрив се наоѓа непосредно до игралиштето, но никој до сега не се качил да си ја земе топката од таму.