Контрапротест на најамерикански можен начин

Контрапротестантот ги растера протестантите на свој начин.