Коронавирус ефект: Порано не се ограбуваа аптеки, сега да

Ако случајно се рашири чудото, добар плен ќе имаат криминалците.