Коронавирус во Русија: Луѓето се дезинфицираат на традиционален начин… СО ВОДКА!

Возачот од ова видео на пример јако се дезинфицирал :).