Корветата се претвори во ракета и полета на трката

Целта сепак требаше да биде да се задржи на земјата.