Косење на тревникот како газда! На странецот му текна она што на нашите претци им текнало пред стотици години :)

На ваков начин нашите претци на гумно со коњи, магариња или волови го вршеле житото жнеано на рака. Животните ги газеле снопјата движејќи се во се потесен и потесен круг со што ги одделувале зрната од сламата.