КОВИД-19 ги спои браќата кои не се виделе цели 14 месеци

Едниот од нив тргнал на патување со велосипед од Велика Британија до Филипините. Но, поради пандемијата, морал присилно да се врати дома. Сите знаеле дека се враќа, освен неговиот помал брат.