Козите се најдобрите алпинисти меѓу животните, а еве го и доказот!

Навистина е чудесно каде се може да се искачат козите, а тајната е во нивните специфични копита од два дека со кои можат да се закачат на карпите.