Крадење мобилен телефон (Ниво: Експерт)

Успеа да го украде а да не ги допре ни човекот ни мобилниот телефон.