Крадецот во обид го доби она што го заслужуваше

Поука: Никогаш не ја пикај раката на места каде што не знаеш што има на другата страна.