Крантинска забава во станбен комплекс во холандскиот град Бреда

Подруго си е кога имаш комшија Диџеј, кој мора да работи од дома.