Кратка анимација на тема 2020

Ајде следната нека биде подобра и ваква година никогаш да не се повтори!