Кравата, телето и кучето (виц)

Крава и теле си пасат на една полјанка. Телето крева глава и вели:
– Мамо! Мамо! Гледај, едно куче лета!!!
Мајката продолжува да пасе и со блага насмевка вели:
– Јади сине, јади, тревата е закон!