Креативноста од точен агол изгледа вака

Забавно е да се гледа како со минимален материјал се доаѓа до вакво нешто.