Кревачите на тегови не можат секогаш да го издржат притисокот

Оваа компилација е од помалку среќните кревачи на тегови.