Кревање тегови од 100 килограми со салто наназад?!

Не се обидувајте да ја имитирате оваа финта! Опасно по живот!