Крокодилот изгледа како да се скаменил, но очите лажат

Дамата покажува дека предаторот е подготвен во секое време за лов.