Кртка сукњичка (виц)

– Мила, таа сукњичка не ли ти е премногу кратка?!
– Сакаш ли да разговараме за кратките нешта, а?!
– Не мила, супер ти стои.