Кучето е свесно за бељата што ја направило

Кога сфати дека го фатија на дело, ни јадење му се гледаше ни ништо :).