Кучето го спаси своето мало, беспомошно другарче од чамецот

Иако чамецот беше врзан, сепак кученцето се преплаши и мислеше дека ќе отплови.