Кучето ја начека во тесно и одлучи да ја искористи шансата

Во животот треба да се земе сѐ што ти се пружа.