Кучето многу сака да игра „Фати ја топката“, а топката се закачила на дрвото

Има решение, а Џони го знае. Се вика упорност!