Кучето најмногу мрази кога газдарицата ќе го исполира дрвениот под со восок

Да ти одмили животот додека да поминеш неколку метри :).