Кучето обожава санкање, но само кога се трка

Се гледа дека малиот пријател има натпреварувачки дух.