Кучето се плаши од ескалатори, па сопственикот најде решение

За тоа служат другарите, да си помагаат во тешки моменти.