Кучето е мераклија, но си ги прецени можностите

За секоја акција, следи соодветна реакција :).