Кучето е премногу ладнокрвно за да се замара со мечката што му скокна

На почеток личеше како мечката да го нападна, но потоа се гледа дека израснале заедно и мечката се однесува исто како куче.