Кучето го фати мрза и не сака повеќе да се шета

А и голем инаетчија е, па така целиот срам го изеде сопственикот.