Кучето научило да слуша техно

Знае Џони дека газдарицата многу се радува кога ќе го види да ја клати главата. Понекогаш го гали, а понекогааш дури и му дава нешто за јадење :).