Кучето не сака неканети гости

А баш изгледаше мирољубиво пред да се појават „натрапниците“, но си ја знае работата.