Кучето ужива во снегот на начин како што и Вие би сакале

Она што е необично е колку е самостојно во играта. Обично кучињата играат во друштво со сопственикот.