Кучето во моментот доби идеја како да се спаси од ужасното пеење на газдарицата

Прво наниншани добро и погоди точно во целта :).