Културниот дедо му дава предност на човекот од другата страна на вратата да влезе

Вратата не личи баш на врата, но со доволна доза на ракија ќе заличи :).