Куп креативни и практични начини на сечење лубеница, затоа што сега им е сезоната

Третиот начин е особено практичен затоа што на секое парче имате кора за која што можете да го држите.