Легендарниот готвач Гордон Ремзи кога ќе се изнервира многу крши!

Господинот е малку нервозен, а подобро за тебе е ти да не си го изнервирал.